Turkse taal | Uitgelicht

Turkse taal | Uitgelicht

Het Turks (Türkçe) is een van de talen in Turkije maar wél de officiële taal in Turkije. Het Turks is ook een van de officiële talen van Cyprus en enkele gemeenten van Kosovo en Macedonië.

Buiten Turkije wordt de taal gesproken door Turkse minderheden in landen van de Balkan en de Kaukasus zoals IrakGriekenlandBulgarijeBosnië en HerzegovinaSyriëRoemeniëMoldavië en Azerbeidzjan. Turks wordt tevens gesproken door zeer veel immigranten in andere landen, zoals Nederland, België en Duitsland.

Het is een agglutinerende taal met klinkerharmonie. Zeer vaak wordt het Turks als voorbeeld genoemd als men het heeft over agglutinerende talen. Het Turks maakt deel uit van de familie van Turkse talen, die ook gesproken worden in een groot deel van Centraal-Azië, en die een zo grote onderlinge verwantschap hebben, dat ze grotendeels onderling verstaanbaar zijn.

Het begrip agglutinatie  is afgeleid van het Latijnse werkwoord agglutinare, dat samenlijmen betekent.

Een voorbeeld uit het Turks:

Woord Affix 1 Affix 2 Affix 3 Toelichting
ev       Stam van het woord.
ev -im     Het achtervoegsel ‘-(I)m’ geeft dat het bezit aan (het huis is van mij).
ev -im -de   Het achtervoegsel ‘-(y)dE’ drukt de plaats uit (in dit geval ‘in’).
ev -im -de -yim Het achtervoegsel ‘-(y)Im’ drukt de eerste persoon enkelvoud van ‘zijn’ uit.

Het Turkse evimdeyim betekent dus ik ben in mijn huis.

Een bekende woordgrap in het Turks is Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdanmısınız?, waarbij het woord Çekoslovakya een maximaal aantal achtervoegsels krijgt. Het betekent zoveel als Behoort u tot degenen die wij niet Tsjecho-Slowaaks hebben weten te maken?.

Wikipedia/Turkse talen
www.wikipedia.org

Kosteloze tolkdiensten voor huisartsen voor gesprekken met statushouders

Ministerie van VWS en TVcN maken zes maanden tolkdienst per statushouder mogelijk.

Hengelo, 1 mei 2017 – Huisartsen kunnen kosteloos een telefonische ad hoc tolkdienst of conference call aanvragen voor gesprekken met statushouders. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor een contract gesloten met Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). De voorziening is per 1 mei 2017 operationeel en is beschikbaar tot 1 mei 2019. De dienst mag per patiënt zes maanden worden ingezet, ingaande vanaf het moment van inschrijving bij de huisarts.

De regeling is bedoeld voor statushouders, dus asielzoekers die de asielprocedure inmiddels hebben doorlopen en een (voorlopige) verblijfsvergunning gekregen hebben (afgegeven na 1 juli 2016) om in Nederland te blijven. “De voorziening is bedoeld om het contact tussen huisartsen en statushouders soepeler te laten verlopen en om miscommunicatie te voorkomen”, aldus Guido Vroman van TVcN. “Bij het verlenen van zorg is het cruciaal dat zowel de huisarts als de patiënt elkaar goed kunnen begrijpen.”

Zes maanden recht op telefonische tolk
Statushouders hebben zes maanden vanaf het moment van inschrijving bij de huisarts recht op een telefonische tolk wanneer zij voor een consult of behandeling bij de huisarts komen. De regeling gaat in op 1 mei 2017 en voor de huisarts zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van de tolkentelefoon.
“Statushouders die nog maar kort in Nederland zijn kunnen zich niet altijd goed verstaanbaar maken omdat zij de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen”, aldus Vroman. “Als het echter aankomt op hun gezondheid, is duidelijke communicatie zeer belangrijk voor juiste hulp en diagnostiek. Door het inzetten van een tolk wordt dit communicatieprobleem weggenomen en kan een huisarts beter en sneller handelen.”
Voor meer informatie zie: http://anderstaligenloket.nl/huisartsen

TVCN.NL

Interview “AnderstaligenLoket” ondersteund door TVcN (05-2020 > Global Talk).

Interview “AnderstaligenLoket” ondersteund door TVcN (05-2020 > Global Talk).

Mijn naam is Durmus Aydin, geboren in 1966 en beëdigd tolk in de Turkse taal. Daarnaast tolk ik tevens in het Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan) en Turkman (Irak). Mijn grootouders en ouders komen van oorsprong uit Azerbeidzjan maar verhuisden enig moment naar Turkije alwaar ik geboren ben. Thuis werd er altijd Azerbeidzjaans gesproken maar op school en met vriendjes Turks. Het heeft zo zijn voordelen om meertalig opgevoed te worden, zéker als je bedenkt dat je op een dag ineens besluit om tolk te worden!

Ik ben jarenlang werkzaam geweest als regiomanager in het bedrijfsleven totdat ik diverse operaties moest ondergaan en het revalideren jarenlang duurde. Eenmaal afstand genomen van de hectiek van de dag en de te behalen salestargets, bekroop mij het gevoel dat ik de rest van mijn leven misschien tóch anders wilde doorbrengen. Ik besloot uiteindelijk een HBO-tolkenopleiding te volgen met als specialisatie “Gerechtstolk in Strafzaken”. Inmiddels ben ik qua kennis en kunde breed georiënteerd en tolk ik veelvuldig voor uitvoeringsinstanties in de asielketen, gemeenten, zorg- en onderwijssector.

Als beëdigd tolk ben ik ingeschreven bij Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers. Ik heb bij de rechtbank een eed afgelegd en heb een geheimhoudingsplicht. Verder ben ik in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag en moet ik mijn vakbekwaamheid op peil houden d.m.v. scholingsactiviteiten in het kader van permanente educatie. Alvorens ik bij TVcN kon gaan tolken ben ik ook daar getoetst op mijn talenkennis, tolkvaardigheden en tolkhouding. Ik heb een gedragscode waaraan ik mij moet houden en uiteraard ook de geheimhoudingsplicht.

Ik ben er ontzettend blij mee dat ik de stap heb durven nemen om een carrièreswitch te maken. Op hogere leeftijd weer jarenlang te gaan studeren kost de nodige tijd en motivatie maar eenmaal werkzaam als tolk ervaar ik telkens weer hoe leuk en divers het is. Ik ben niet enkel met taal bezig maar ook met cultuur. Ik werk vanuit huis als telefonische tolk, via een conference call of als videotolk en tevens op locatie. Ik treedt werelden binnen waar ik normaliter nooit een kijkje zou kunnen nemen en door alle gesprekken in zowel profit als non profit sector hoor en leer ik veel, ik zit tenslotte bovenop alle actuele ontwikkelingen.

Vaak nemen anderstaligen op uitnodiging van een instantie een familielid of kennis mee. Wat men zich binnen een instantie dan vaak niet realiseert, is dat er dan geen kwaliteitscontrole is op de vertaling, hun handelen, onafhankelijkheid en privacy en er geen garantie is voor verdere geheimhouding. Ik hoop u dan ook via AndertaligenLoket per telefoon, video of op locatie te mogen bijstaan.

Met vriendelijke groet / Dostane selamlarımla
Durmus Aydin

www.anderstaligenloket.nl

Marechaussee en de Grensbewaking

MARECHAUSSEE EN DE GRENSBEWAKING

Interessante én leuke cursus gevolgd om mijn vakbekwaamheid op peil te houden d.m.v. scholingsactiviteiten in het kader van permanente educatie. Het gaf inzicht/duidelijkheid over de taken van de Koninklijke Marechaussee en de Grensbewaking op luchthaven Schiphol. Geen “droge” les in een schoolbankje maar daadwerkelijk op de werkvloer... the place to be, where it happens!
Ik kreeg o.a. uitleg over de werkzaamheden van de marechaussee in het algemeen en de processen omtrent aankomst en vertrek. Inzake processen met vreemdelingen en de rol van de tolk hierbij. Eveneens over de brigade vreemdelingenzaken en de hulp van een tolk tijdens hun werkzaamheden. Je ziet mij o.a. een paspoortcontrole uitvoeren. www.defensie.nl/organisatie/marechaussee

Interview Livewords Vertalingen en Tolken

Interview Livewords Vertalingen en Tolken > Jeremy van der Breggen
Onze tolk Durmus Aydin aan het woord


Mijn naam is Durmus Aydin (1966). Ik kom uit Turkije en woon sinds 1972 in Nederland. Voorheen werkte ik jaren met plezier in de woonbranche, maar door een blessure kon ik mijn werk niet langer voortzetten en belandde ik thuis met een WIA-uitkering. Stilzitten vind ik helemaal niets, daarom besloot ik actie te ondernemen. Doordat ik de Turkse taal beheers, besloot ik te kiezen voor een carrière als tolk. Ik heb een HBO opleiding bij het SIGV gevolgd en ben sinds 2015 beëdigd gerechtstolk, waar ik enorm trots op ben.

Voor Livewords tolk ik telefonisch van het Nederlands naar het Turks en andersom. Ik tolk voornamelijk voor de Koninklijke Marechaussee en voor de Nederlandse Politie. Ik stel me daarvoor 24/7 beschikbaar. Daarnaast voer ik tolkopdrachten uit voor het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers).

Laatst werd ik om 3 uur ‘s nachts wakker gebeld door Livewords voor een tolkopdracht voor de politie. Het betrof een schietpartij. De tolkopdracht duurde enkele uren en toen ik de volgende morgen het nieuws las, besefte ik pas dat het een enorm incident was geweest. Ik kan niet in detail treden over mijn opdracht, omdat ik hier een eed over heb afgelegd. Moeite met dit soort opdrachten heb ik niet; ik stel me professioneel op en vertaal het gesprek tussen de agent en de verdachte objectief. Wanneer ik het gesprek beëindig is de zaak voor mij gesloten en focus ik mij op de volgende uitdaging.

www.livewords.nl

Land en taal uitgelicht: Turkije

LAND EN TAAL UITGELICHT: TURKIJE

De republiek Turkije is een rechtsstaat met als bijzonder kenmerk dat het land in twee werelddelen ligt. Anatolië, het grootste deel, ligt in westelijk Azië en Thracië, het kleinste deel, in zuidoostelijk Europa. Het land vormt daardoor een brug tussen Oost en West. Om politieke, geschiedkundige en culturele redenen wordt het land echter dikwijls tot Europa gerekend. Hoewel Ankara de hoofdstad is, is Istanbul de grootste stad. Het oudste en westelijke deel van Istanbul en het gebied ten westen daarvan ligt in Europa. Het Europese en het Aziatische deel worden gescheiden door de Dardanellen, de Zee van Marmara en de Bosporus, die gezamenlijk de Middellandse Zee met de Zwarte Zee verbinden. Turkije wordt begrensd door Bulgarije, Griekenland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Iran, Irak en Syrië en heeft in totaal 6530 km kustlijn. Van de 79.414.269 inwoners is 70 tot 75 procent Turks, 18 procent Koerdisch en 7 tot 12 procent van andere afkomst. Van de bevolking is 99,8 procent moslim, de overige 0,2 procent is voornamelijk christelijk en joods.

Taal
Turks is één van de Turkse talen en de enige officiële taal van Turkije. Het wordt door ruim 90 procent van de bevolking gesproken van wie bijna 19 procent ook Koerdisch (Kermandji) spreekt. Andere talen die in Turkije worden gesproken zijn onder andere Mesopotamisch Arabisch, Armeens, Aramees, Zazaki, Lazisch, Georgisch, Adyghe, Ladino, Romeyka, Bulgaars, Azerbeidzjani, Dimli, Abaza, Kabardian en Domari. Koerdische dialecten, die in het oosten worden gesproken, waren met de staatsgreep in 1980 verboden tot 1991. Daarna mochten de dialecten weer in het openbaar worden gebruikt. Het Turks is ook een van de officiële talen van Cyprus en enkele gemeenten van Macedonië. Verder wordt tot in het westen van China op de Kaukasus en in Centraal-Azië nog door miljoenen mensen een Turkse taal gesproken.

Sinds 1928 wordt het Turks volgens het Latijns alfabet geschreven in het kader van de Kemalistische hervormingen in Turkije. Het alfabet is echter wel enigszins aangepast. Zo bestaan de letters x, q en w niet, terwijl er wel andere, extra letters zijn toegevoegd, zoals ç, ğ, ı, ö, ș en ü. Voor 1928 werd het, eveneens enigszins aangepaste, Arabische alfabet gebruikt. In dat alfabet geschreven noemt men de taal meestal Osmaans. De taal heeft veel leenwoorden overgenomen uit het Frans, Perzisch en het Arabisch. Leuk om te weten is dat de Nederlandse taal vermoedelijk in Turkije is ontstaan.

Economie
Na de crisis in 2001 groeide de Turkse economische sterk. Tussen 2002 en 2007 behoorde het land tot de snelst groeiende economieën ter wereld en steeg van de 26e plaats naar de 15e plaats in de lijst van de grootste economieën. De val van de Turkse lira medio 2006 leidde echter tot een hogere inflatie en verscherping van het monetaire beleid. Als gevolg hiervan nam de economische groei af. Onder invloed van de wereldwijde economische crisis in 2008 nam de groei nog meer af, maar sinds 2010 is Turkije weer terug op het groeitempo van voor de crisis. Volgens de CIA World Factbook staat het land op dit moment op de 18e plaats van de wereldeconomieën. Bovendien heeft Turkije de snelst groeiende economie van Europa.

Toerisme
Turkije kennen wij vooral als een uitermate fijn vakantieland en staat dan ook niet voor niets op de negende plaats in de top tien vakantiebestemmingen van Nederlanders (bron: CBS). Ook wereldwijd doet het land het goed als vakantiebestemming. De grootste aantallen bezoekers komen uit Duitsland, Rusland, Engeland, Nederland, Japan, Zuid-Korea en Iran, maar sinds enkele jaren is het land ook populair onder Amerikanen, Arabieren en Indiërs. Amerikanen bezoeken het land vooral wanneer zij tijdens cruisereizen het land aandoen. Daarbij is Kuşadası erg populair omdat toeristen van hieruit de historische, Bijbelse havenstad Efeze (Turks: Efes; Latijn: Ephesus) en het Huis van de maagd Maria in de nabijheid van Efeze kunnen worden bezocht. In het vakantieseizoen, van mei tot en met oktober, liggen er dagelijks dan ook twee tot vijf cruiseschepen in de cruisehaven van Kuşadası.

Door het mediterrane klimaat zijn vooral de badplaatsen langs de kust, zoals Bodrum, Alanya, Marmaris, Kuşadası en Antalya populair maar ook Istanbul is een populaire stedentrip. De Turkse west- en zuidkust staan samen ook wel bekend als de Turkse Rivièra. Turkije heeft een ontzettend rijke, culturele historie. De meeste Turkse steden, zo ook die aan de Turkse Rivièra, hebben een geschiedenis die bijna altijd teruggaat tot voor de Turkse periode en waarvan nog steeds resten te vinden zijn. Naast het bekende Efeze zijn verspreid over het land honderden andere historische locaties te vinden, zoals de vele oude Griekse ruïnesteden Troje, Pergamon, Milete, Hiërapolis, Myra, Priëne, Aphrodisias en nog vele andere plaatsen. In Aspendos is het best bewaarde theater uit de oudheid te vinden. Het centrale gedeelte van Anatolië, Cappadocië, is vooral bekend om de unieke geografie. Het gebied, dat op UNESCO’s werelderfgoedlijst staat, herbergt onder andere tientallen ondergrondse steden en duizenden in steen uitgehakte woningen en kerken.

Ook leuk om te weten is dat Turkije een aantal prima skigebieden kent. Het meest bijzondere skigebied is Saklikent, niet ver van Alanya. Het bijzondere eraan is dat je er ’s ochtends kunt skiën en ’s middags kun je zwemmen in de warme Middellandse Zee. Het skiseizoen loopt van 15 december tot en met 15 april; de beste maanden zijn januari tot en met maart. Het is niet moeilijk om in dit skigebied te overnachten want er zijn voldoende comfortabele hotels en pensions.

TVCN.NL

Hoorcollege Tolken en Vertalen in het Strafrecht

Hoorcollege Tolken en Vertalen in het Strafrecht
Het hoorcollege Tolken en Vertalen in het Strafrecht werd door Mr. J. Klein Molekamp gegeven. Hij combineert zijn kennis vanuit de strafrechtadvocatuur met zijn opgedane ervaring bij het Openbaar Ministerie om strafzaken vanuit diverse invalshoeken te benaderen en te analyseren. Daarnaast is hij enige tijd verbonden geweest als (ondersteunend) docent Materieel Strafrecht bij het SIGV. Hij gebruikt zijn passie en inzicht graag om anderen verder te laten ontwikkelen en nadenken over het strafrecht. www.tvcn.nl