Welkom bij Turks-Azeri Tolken!

Turks-Azeri Tolken wordt vertegenwoordigd door Dhr. Durmus Aydin
Dhr. Aydin is een beëdigd tolk in de talen:
- Nederlands <-> Turks
- Nederlands <-> Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan)
En tolk in de taal:
- Nederlands <-> Turkman (Irak)

Specialisaties:
- Gerechtstolk in Strafzaken
- Opsporing
- Verhoortolk

Tevens kunt u voor schriftelijke vertalingen terecht in diverse talen.

Als beëdigd tolk is Dhr. Aydin ingeschreven in het register bij Bureau Wbtv onder nummer: 10011
Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers: http://www.bureauwbtv.nl
Buiten de verplichte afnemers van Bureau Wbtv is Dhr. Aydin 24/7 bereikbaar (vanaf 18.00 uur na reservering)  onder nummer: 0475-580672

Daarnaast heeft hij bij de rechtbank een eed afgelegd dat hij zijn werkzaamheden zal verrichten zoals een beëdigde tolk betaamt en dat hij geheimhouding zal betrachten t.a.v. vertrouwelijke informatie waarvan hij door zijn werk kennis neemt.

Inschrijving in het register bij Bureau Wbtv is vijf jaar geldig, dan wordt opnieuw getoetst of een beëdigd tolk aan een aantal voorwaarden heeft voldaan om als zodanig te kunnen blijven werken.
Dhr. Aydin dient daartoe:

 • In het bezit zijn van een Verklaring omtrent het gedrag, zgn. VOG. Deze moet om de vijf jaar opnieuw aangevraagd worden.
  De VOG van Dhr. Aydin dateert van 20 juli 2020.
 • De vakbekwaamheid moet op peil gehouden worden d.m.v. (scholings)activiteiten in het kader van permanente educatie.
 • Aantoonbaar maken dat er professionele tolkopdrachten zijn uitgevoerd

Tolken voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) / Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dhr. Durmus Aydin is tevens werkzaam als IND tolk.
Hij tolkt door geheel Nederland in de diverse aanmeldcentra in een (asiel)procedure in de talen Turks, Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan) en Turkman (Irak).
Daartoe heeft hij aan de volgende eisen voldaan:

 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau
 • Goede, actieve en actuele kennis van het Nederlands
 • Relevante tolkervaring en kennis van gevraagde tolkattitude
 • Goede algemene ontwikkeling en kennis van relevante terminologie in beide talen
 • Goede kennis van en inzicht in de cultuur van het land of de landen waar de vreemde taal wordt gesproken
 • Integer en van onbesproken gedrag oftewel een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) weten te overleggen

Dit betekent dat alle tolken die in het IND-tolkenbestand zijn opgenomen, nagetrokken zijn op basis van het zware screeningsprofiel 80 voor registertolken. Vervolgens verzoekt de IND, net als Bureau Wet Beëdigde Tolken- en Vertalers (Bureau Wbtv), tolken om iedere vijf jaar (gelijk aan de geldigheidsduur van de VOG die verplicht is voor inschrijving in het register) een nieuwe VOG aan te leveren.

Tolken voor De Raad voor de Kinderbescherming

Ook voldoet Dhr. Durmus Aydin aan het specifieke tolkprofiel voor de Raad voor de Kinderbescherming.
Kerntaken/onderwerpen zijn:

 • Bescherming
 • Gezag en omgang na scheiding
 • Straf
 • Afstand, Screening, Adoptie en Afstammingsvragen
 • Toetsen en toezichthouden bij bescherming- en strafzaken

Turks-Azeri Tolken is aangesloten bij:

Logo_Wbtv

Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers
Lid Fédération Internationale des Traducteurs (FIT)

logo_sigv

Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers