Tarieven

Tarieven telefonische tolkdiensten

Maandag t/m vrijdag: 08.00 uur tot 18.00 uur

Aantal uren       Tarief
1 t/m 3              € 80,-
4 t/m 7              € 75,-
8 t/m 10            € 70,-

Tarieven tolkdiensten op locatie
Afhankelijk van de opdracht en locatie wordt het tarief bepaald. Ik stuur u graag een vrijblijvende offerte.

Voorbereidingstijd
Sommige opdrachten kosten extra voorbereidingstijd. Voor dit soort opdrachten kan ik naast de tolkuren tevens voorbereidingstijd in rekening brengen. Denk aan tolken voor het notariaat waarbij bijstand verleend wordt tijdens het bespreken/doornemen van een testament, huwelijkse voorwaarden, leverings- en hypotheekaktes en volmachten.

Reiskosten
Afhankelijk van de opdracht en locatie worden reiskosten en reistijd berekend. Voor het berekenen van de reiskosten en reistijd wordt gebruik gemaakt van de ANWB routeplanner. Hierbij wordt uitgegaan van de snelste route vanuit de postcode van het kantooradres naar de postcode van het bezoekadres v.v.

Extra kosten buiten normale werkdagen- en tijden
Heeft u een tolk nodig buiten de normale werkdagen- en tijden? Dan betaalt u een toeslag:

  • 120% op maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 8.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur
  • 130% op zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur
  • 140% op maandag tot en met zaterdag van 22.00 tot 6.00 uur
  • 145% op zon- en feestdagen

Annuleringskosten
Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Bij annulering van een tolkdienst tot 2 dagen voor de tolkdienst worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering van een tolkdienst binnen één werkdag vóór de uitvoeringsdatum wordt de helft van de gereserveerde tolktijd in rekening gebracht.
  • Bij annulering van een tolkdienst op de dag van deze tolkdienst wordt het hele bedrag van de gereserveerde tolktijd in rekening gebracht.
  • Als de tolk al onderweg is of op het afgesproken tijdstip en adres is gearriveerd en de tolkdienst wordt om welke reden dan ook (door ziekte aanvrager, ziekte cliënt, zonder reden niet verschijnen van cliënt, etc.) geannuleerd, dan worden zowel de volledige gereserveerde tolktijd alsook de reistijd en reiskosten in rekening gebracht.

Afronding tolkuren

  • Voor de vaststelling van de vergoeding geldt bij telefonisch tolken een gedeelte van een half uur, korter dan een kwartier als een kwartier, en langer dan een kwartier als een half uur.
  • Voor de vaststelling van de vergoeding geldt bij tolken op locatie een gedeelte van het eerste tolkuur als een heel uur. Na dit eerste uur geldt een gedeelte van een uur, korter dan een half uur als een half uur, en langer dan een half uur als een uur.

Voorbereiding
Een goede voorbereiding is essentieel. Ik bereid mij op mijn werkzaamheden voor op basis van de informatie die u mij verstrekt. Het is daarom heel belangrijk dat u mij de juiste informatie geeft over het  te bespreken onderwerp en over de exacte werksituatie. Zo kan ik een goede inschatting maken van de opdracht, mij het onderwerp en de daarbij behorende terminologie eigen maken.

Korting
Bij meerdaagse- of buitenlandse tolkopdrachten zijn kortingen mogelijk.
De onregelmatigheidspercentages zijn dan niet van toepassing.

Voorafgaand aan een opdracht wordt het tarief met u afgesproken en per mail aan u bevestigd. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Kijk hier voor de algemene voorwaarden.

Bel of mail gerust voor meer informatie of om een offerte aan te vragen.