Opleidingen

Mensenhandel - Mensensmokkel

Als tolk word ik bij onderzoeken naar mensen-handel/smokkel op verschillende momenten ingezet, denk aan opsporingsonderzoek, slachtofferhulp, juridische dienstverlening en procedures. Om optimaal van dienst te kunnen zijn is het van belang dat ik de elementen van wetsartikelen bij het tolken op de juiste manier herken en interpreteer, gepast jargon ken in de vreemde taal en inzicht heb in wat mij te wachten staat binnen dit werkveld. Tijdens deze opleiding werd mensen-handel/smokkel vanuit diverse perspectieven bekeken en uitgediept: vanuit het perspectief van politie die daders tracht op te sporen, vanuit CoMensha die slachtoffers hulp aanbiedt en vanuit het perspectief van de advocatuur die juridische dienstverlening aanbiedt aan slachtoffers van mensen-handel/smokkel.

 


Training Interceptietolk

Met veel plezier en enthousiasme de training tot interceptietolk behaald.   Het Openbaar Ministerie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen onder strikte voorwaarden openbare communicatienetwerken en diensten aftappen. Dit gebeurt om criminele of terroristische activiteiten te voorkomen en hiervan verdachte personen op te sporen. De tolk gaat op aanvraag van de overheid het telecommunicatieverkeer bevoegd aftappen hetgeen beluisterd of opgenomen wordt. Denk aan telefoongesprekken, SMS- en MMS-berichten, e-mails en internetverkeer zoals downloads, videogesprekken en bijdragen aan internetfora. En door personen te volgen op social media zoals Facebook, maar ook Ping en Skype af te tappen.


Terminologie

** ORAM: Organization for Refuge, Asylum & Migration  
Thema LHBT (Lesbisch, Homo, Biseksualiteit en Transgender)

** Medisch
Aangaande het tolken voor de zorg/medische sector, denk aan neurologische, orthopedische of psychiatrische expertises.

** Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Geregistreerd als IND tolk.  In deze hoedanigheid wordt er getolkt door geheel Nederland in de diverse aanmeldcentra in een (asiel)procedure.

** Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR)
Inzake individuele theorie- en praktijkexamens.


Immigratie - en Naturalisatiedienst (IND)

Dilemmatraining: Inzicht geven in de bestaande regelgeving ten aanzien van integriteit, het vergroten van wederzijds begrip en het komen tot een gezamenlijke cultuur.


Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) is met ca. 1.200 leden de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland. NGTV-leden zijn hoogopgeleide specialisten en vrijwel alle talen en vakgebieden zijn in het NGTV vertegenwoordigd. Veel leden zijn beëdigd vertaler en/of beëdigd tolk. Het NGTV staat al ruim 60 jaar voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Het NGTV is gesprekspartner voor de overheid, het bedrijfsleven, de rechtspraak, andere beroepsverenigingen en opleidingen, aangaande alle zaken die betrekking hebben op de werkzaamheden en het functioneren van (zelfstandige) (beëdigd) tolken en vertalers.


Hoorcollege Tolken en Vertalen in het STRAFRECHT

Mijn tolkdiensten werden door de klanten van Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) gewaardeerd met een gemiddelde van 8,7.
Exclusief voor tolken met uitmuntende resultaten beloond TVcN deze tolken een hoorcollege. 


Marechaussee en de Grensbewaking

Interessante én leuke cursus gevolgd om mijn vakbekwaamheid op peil te houden d.m.v. scholingsactiviteiten in het kader van permanente educatie. Het gaf inzicht/duidelijkheid over de taken van de Koninklijke Marechaussee en Grensbewaking op luchthaven Schiphol. Geen “droge” les in een schoolbankje maar daadwerkelijk op de werkvloer... the place to be, where it happens! Ik kreeg o.a. uitleg over de werkzaamheden van de marechaussee in het algemeen en de processen omtrent aankomst en vertrek. Inzake processen met vreemdelingen en de rol van de tolk hierbij. Eveneens over de brigade vreemdelingenzaken en de hulp van een tolk tijdens hun werkzaamheden. Je ziet mij o.a. een paspoortcontrole uitvoeren.


Cursus Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR)

Via TolkenNet, Tolken en Vertalen, word ik als tolk ingezet om bij individuele theorie- en praktijkexamens te tolken.
http://www.tolkennet.nl 


Diploma Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers (SIGV)

Specialisatie: Gerechtstolk in Strafzaken
De Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers (SIGV) is in 1988 opgericht omdat er bij de gerechten een dringende behoefte bestond aan beter tolk- en vertaalwerk. Vanuit deze noodzaak is de SIGV gespecialiseerde tolk- en vertaalopleidingen gestart. Met als doel de kwaliteit en positie van tolken en vertalers bij gerechtelijke instanties te verbeteren.