Referenties

Dhr. Aydin is veelzijdig geschoold en is werkzaam voor zowel de non-profit als de profit sector.
Zo werkt hij onder meer voor:

Gerechten

  • Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
  • Rechtbank Arnhem
  • Rechtbank Curaçao
  • Rechtbank Eindhoven
  • Rechtbank Haarlem
  • Rechtbank Maastricht
  • Rechtbank Middelburg
  • Rechtbank Roermond
  • Rechtbank Rotterdam
  • Rechtbank Utrecht

Advocatuur/Rechtsgebieden

  • Arbeidsrecht
  • Bestuursrecht
  • Civiel Recht
  • Contractenrecht
  • Faillissementsrecht
  • Goederenrecht
  • Huurrecht
  • Letselschade
  • Ondernemingsrecht
  • Penitentiair Recht
  • Personen- en Familierecht
  • Strafrecht/Jeugdstrafrecht
  • Vreemdelingenrecht (geregistreerde IND tolk)

Notariaat

  • AKTIE Notarissen Zuid-Limburg, Echt
  • Connect Notarissen, Venlo
  • Fischer & van Thoor notarissen, Kerkrade
  • Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Heerlen
  • Metis Notarissen, Gulpen
  • MHK Notarissen, Weert
  • Moonen Notarissen, Sittard
  • Moonen Notarissen, Venlo-Blerick
  • Notariaat Pas, Beek
  • Notariaat Valkenburg, Valkenburg
  • Notariskantoor Maasgouw, Maasbracht
  • Notariskantoor Mickartz, Landgraaf
  • Notariskantoor Spoormakers, Helmond
  • Notariskantoor Van Limburg Stirum, Hilversum
  • Notariskantoor Van Luijn, Best
  • Notariskantoor Zuidervaart & Verstegen, Brunssum
  • OWK Notarissen, Vught
  • Palmen & Dassen Notarissen, Stein
  • Rivierdael Netwerk Notarissen, Venlo
  • Schretlen Notaris, Mierlo
  • Team Notarissen, Maastricht
  • Te Lindert Notaris, Doesburg
  • Tomlow + Partners Notarissen, Heerlen
  • Van der Putt Advocaten, Venray
  • Van Hecke Houben Notarissen, Roermond
  • Van Lier Posthumus Notarissen, Swalmen
  • Visser Van den Broek Netwerk Notarissen, Helmond
  • Waalstroom Notarissen, Druten
  • ZwartOpWit Notariaat, Venray

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

  • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
  • Nationale Politie
  • Openbaar Ministerie (OM)
    • Curaçao
    • Maastricht
    • Roermond
  • Pieter Baan Centrum
  • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
  • Reclassering Nederland (RN)
  • Stichting het Juridisch Loket
  • Stichting Reclassering Nederland (SRN)

Ministerie van Defensie

  • Koninklijke Marechaussee (KMar)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

  • Inspectie SZW – Directie Arbeidsmarktfraude (AMF)
  • Inspectie SZW – Directie Arbeidsomstandigheden (ARBO)
  • Inspectie SZW – Directie Opsporing (OPS)
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

  • Inspectie van het Onderwijs/Leerplichtambtenaar

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  • Veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen

Ministerie van Financiën

  • Belastingdienst, Douane
  • Belastingdienst, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)

Asielketen

  • Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) / Geregistreerd als IND tolk.
  • (zowel telefonisch als bij diverse aanmeldcentra op locatie)
    • Badhoevedorp
    • Budel
    • ‘s-Hertogenbosch
    • Ter Apel
    • Zevenaar
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
  • Diverse Asielzoekerscentra (AZC)
  • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
  • Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN)

Gemeenten

  • Burgerzaken
  • Dienst Werk en Inkomen (DWI)
  • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
  • Gemeentelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  • Preventie en handhaving woningmisbruik
  • Sociale wijkteams/Sociaal Werk in de Wijk (SWW)
  • Stedelijke Zorg
  • Werkplein Activerium

Zorgsector

  • Accare
  • Active Health Bedrijfsartsen Plus
  • Altrecht
  • Annex
  • Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC
  • Antonius Ziekenhuis
  • Arosa
  • Baijer Mediation
  • Blijf Groep
  • Bureau Jeugdzorg (BJz)
  • Casa Klinieken
  • Catharina Ziekenhuis
  • Centrum ’45
  • Centrum Bijzondere Tandheelkunde
  • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  • De Rooy Fysiotherapie
  • Diakonessenhuis
  • Dijk en Duin, Landgoed Duin en Bosch/psychiatrie
  • Doktersdienst Groningen
  • Eerste Lijns Advies Noord-Nederland (ELANN)
  • Emergis
  • Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
  • Erasmus Medisch Centrum
  • Europe Medicare
  • Fier! / Gaja
  • Fonds Achterstandswijken
  • Fooqus HR Support
  • Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU)
  • Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht
  • Fysio Gasthuus
  • Gelre Ziekenhuizen
  • GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA)
  • GGNet Winterswijk
  • Grenshospitium Schiphol
  • Haaglanden Medisch Centrum HMC
  • Haga Ziekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis
  • Huisartsenpraktijk De Vleugelnoot
  • Huisartsenpraktijk Van Tuijl
  • Humanitas de Lucia
  • Indigo
  • Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)
  • Isala Ziekenhuisgroep
  • i-spy / interculturele psychiatrie
  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  • Jeugdzorg St. Joseph
  • Kindertandverzorging Limburg (KTVL)
  • Koninklijke Visio
  • Kraamzorg Het Groene Kruis
  • Laborijn
  • Laurentius Ziekenhuis
  • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
  • Lentis
  • Libra Revalidatie &
  • Limor
  • Maastricht UMC+
  • Maatschap Fysiotherapie Grave
  • Mondmedicentrum
  • Mondriaan
  • Moviera
  • Mutsaersstichting
  • Neuro-Orthopedisch Centrum
  • Nidos
  • Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU)
  • Noordwest Ziekenhuisgroep
  • ONS welzijn
  • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
  • Ouder- en Kindteams Amsterdam
  • Parnassia Groep
  • Partners voor Jeugd, William Schrikker Groep
  • Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie J. Schoutrop
  • Pento Audiologisch Centrum
  • Pro Persona
  • Psyon, onafhankelijke diagnostiek en advisering
  • Radboud UMC
  • Refaja Ziekenhuis
  • Rijnstate Ziekenhuis
  • Rivas Zorggroep
  • Röpcke-Zweers Ziekenhuis
  • Rubicon Jeugdzorg
  • Samen Veilig Midden Nederland
  • Scheper Ziekenhuis
  • Sensire (thuis) zorg
  • Sint Maartenskliniek
  • St. Jans Gasthuis
  • Spaarne Gasthuis
  • Streekziekenhuis Koningin Beatrix
  • Stroomopwaarts
  • Timon
  • Tussenvoorziening
  • Universitair Audiologisch Centrum VU Medisch Centrum
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
  • Universitair Medisch Centrum UMC Utrecht
  • Veilig Thuis
  • Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
  • Vérian
  • Verloskundigenpraktijk Artemis
  • Verloskundigenpraktijk Goes
  • Verloskundigenpraktijk Kampen
  • Verloskundigenpraktijk New Life
  • Verloskundigenpraktijk PUUR
  • VieCuri Medisch Centrum
  • Virenze Riagg
  • Visio Revalidatie & Advies
  • Wel en Wee Verloskundigepraktijk
  • Welstad
  • Wilhelmina Kinderziekenhuis
  • Xtra Plus
  • Yorneo
  • Yunio Jeugdgezondheidszorg
  • Zorgboog
  • Zorggroep Adelante
  • Zorggroep Oude en Nieuweland
  • Zorgkantoor Midden IJssel (ENO)
  • Zozijn

Onderwijssector

  • Herman Broerenschool > speciaal (voortgezet) onderwijs
  • Merlet College > vmbo basisberoepsgerichte leerweg t/m vwo
  • Mutsaersstichting/De Wijnberg > speciaal (voortgezet) onderwijs
  • Mytylschool Uilingshof > speciaal onderwijs (TOS)
  • Openluchtschool de Recon > voor langdurig zieke kinderen
  • Stichting Kerobei/Basisschool Natuurlijk! > speciaal basisonderwijs
  • Stichting Kerobei/Basisschool De Schans > speciaal basisonderwijs

Onafhankelijk en Ongebonden

  • Amnesty International Nederland

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

  • Tolk bij individuele theorie-examens op diverse locaties in Nederland

Overig

  • Achmea Rechtsbijstand
  • a.s.r. Verzekeringsmaatschappij
  • Aviko
  • Primus Wafer Paper
  • Silicon Refractory Anchoring Systems