Referenties

Dhr. Aydin is veelzijdig geschoold en is werkzaam voor zowel de non-profit als de profit sector.
Zo werkt hij onder meer voor:

Gerechten

 • Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
 • Rechtbank Arnhem
 • Rechtbank Curaçao
 • Rechtbank Eindhoven
 • Rechtbank Haarlem
 • Rechtbank Maastricht
 • Rechtbank Middelburg
 • Rechtbank Roermond
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Utrecht

Advocatuur/Rechtsgebieden

 • Arbeidsrecht
 • Bestuursrecht
 • Civiel Recht
 • Contractenrecht
 • Faillissementsrecht
 • Goederenrecht
 • Huurrecht
 • Letselschade
 • Ondernemingsrecht
 • Penitentiair Recht
 • Personen- en Familierecht
 • Strafrecht/Jeugdstrafrecht
 • Vreemdelingenrecht (geregistreerde IND tolk)

Notariaat

 • AKTIE Notarissen Zuid-Limburg, Echt
 • Connect Notarissen, Venlo
 • Fischer & van Thoor notarissen, Kerkrade
 • Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Heerlen
 • Metis Notarissen, Gulpen
 • MHK Notarissen, Weert
 • Moonen Notarissen, Sittard
 • Moonen Notarissen, Venlo-Blerick
 • Notariaat Pas, Beek
 • Notariaat Valkenburg, Valkenburg
 • Notariskantoor Maasgouw, Maasbracht
 • Notariskantoor Mickartz, Landgraaf
 • Notariskantoor Spoormakers, Helmond
 • Notariskantoor Van Limburg Stirum, Hilversum
 • Notariskantoor Van Luijn, Best
 • Notariskantoor Zuidervaart & Verstegen, Brunssum
 • OWK Notarissen, Vught
 • Palmen & Dassen Notarissen, Stein
 • Rivierdael Netwerk Notarissen, Venlo
 • Schretlen Notaris, Mierlo
 • Team Notarissen, Maastricht
 • Te Lindert Notaris, Doesburg
 • Tomlow + Partners Notarissen, Heerlen
 • Van der Putt Advocaten, Venray
 • Van Hecke Houben Notarissen, Roermond
 • Van Lier Posthumus Notarissen, Swalmen
 • Visser Van den Broek Netwerk Notarissen, Helmond
 • Waalstroom Notarissen, Druten
 • ZwartOpWit Notariaat, Venray

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Nationale Politie
 • Openbaar Ministerie (OM)
  • Curaçao
  • Maastricht
  • Roermond
 • Pieter Baan Centrum
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Reclassering Nederland (RN)
 • Stichting het Juridisch Loket
 • Stichting Reclassering Nederland (SRN)

Ministerie van Defensie

 • Koninklijke Marechaussee (KMar)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Inspectie SZW – Directie Arbeidsmarktfraude (AMF)
 • Inspectie SZW – Directie Arbeidsomstandigheden (ARBO)
 • Inspectie SZW – Directie Opsporing (OPS)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Inspectie van het Onderwijs/Leerplichtambtenaar

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

 • Veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen

Ministerie van Financiën

 • Belastingdienst, Douane
 • Belastingdienst, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)

Asielketen

 • Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) / Geregistreerd als IND tolk.
 • (zowel telefonisch als bij diverse aanmeldcentra op locatie)
  • Badhoevedorp
  • Budel
  • ‘s-Hertogenbosch
  • Ter Apel
  • Zevenaar
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 • Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Diverse Asielzoekerscentra (AZC)
 • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
 • Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN)

Gemeenten

 • Burgerzaken
 • Dienst Werk en Inkomen (DWI)
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Gemeentelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • Preventie en handhaving woningmisbruik
 • Sociale wijkteams/Sociaal Werk in de Wijk (SWW)
 • Stedelijke Zorg
 • Werkplein Activerium

Zorgsector

 • Accare
 • Active Health Bedrijfsartsen Plus
 • Altrecht
 • Annex
 • Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC
 • Antonius Ziekenhuis
 • Arosa
 • Baijer Mediation
 • Blijf Groep
 • Bureau Jeugdzorg (BJz)
 • Casa Klinieken
 • Catharina Ziekenhuis
 • Centrum ’45
 • Centrum Bijzondere Tandheelkunde
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • De Rooy Fysiotherapie
 • Diakonessenhuis
 • Dijk en Duin, Landgoed Duin en Bosch/psychiatrie
 • Doktersdienst Groningen
 • Eerste Lijns Advies Noord-Nederland (ELANN)
 • Emergis
 • Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
 • Erasmus Medisch Centrum
 • Europe Medicare
 • Fier! / Gaja
 • Fonds Achterstandswijken
 • Fooqus HR Support
 • Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU)
 • Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht
 • Fysio Gasthuus
 • Gelre Ziekenhuizen
 • GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA)
 • GGNet Winterswijk
 • Grenshospitium Schiphol
 • Haaglanden Medisch Centrum HMC
 • Haga Ziekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis
 • Huisartsenpraktijk De Vleugelnoot
 • Huisartsenpraktijk Van Tuijl
 • Humanitas de Lucia
 • Indigo
 • Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)
 • Isala Ziekenhuisgroep
 • i-spy / interculturele psychiatrie
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
 • Jeugdzorg St. Joseph
 • Kindertandverzorging Limburg (KTVL)
 • Koninklijke Visio
 • Kraamzorg Het Groene Kruis
 • Laborijn
 • Laurentius Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Lentis
 • Libra Revalidatie &
 • Limor
 • Maastricht UMC+
 • Maatschap Fysiotherapie Grave
 • Mondmedicentrum
 • Mondriaan
 • Moviera
 • Mutsaersstichting
 • Neuro-Orthopedisch Centrum
 • Nidos
 • Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU)
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • ONS welzijn
 • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
 • Ouder- en Kindteams Amsterdam
 • Parnassia Groep
 • Partners voor Jeugd, William Schrikker Groep
 • Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie J. Schoutrop
 • Pento Audiologisch Centrum
 • Pro Persona
 • Psyon, onafhankelijke diagnostiek en advisering
 • Radboud UMC
 • Refaja Ziekenhuis
 • Rijnstate Ziekenhuis
 • Rivas Zorggroep
 • Röpcke-Zweers Ziekenhuis
 • Rubicon Jeugdzorg
 • Samen Veilig Midden Nederland
 • Scheper Ziekenhuis
 • Sensire (thuis) zorg
 • Sint Maartenskliniek
 • St. Jans Gasthuis
 • Spaarne Gasthuis
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix
 • Stroomopwaarts
 • Timon
 • Tussenvoorziening
 • Universitair Audiologisch Centrum VU Medisch Centrum
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Universitair Medisch Centrum UMC Utrecht
 • Veilig Thuis
 • Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
 • Vérian
 • Verloskundigenpraktijk Artemis
 • Verloskundigenpraktijk Goes
 • Verloskundigenpraktijk Kampen
 • Verloskundigenpraktijk New Life
 • Verloskundigenpraktijk PUUR
 • VieCuri Medisch Centrum
 • Virenze Riagg
 • Visio Revalidatie & Advies
 • Wel en Wee Verloskundigepraktijk
 • Welstad
 • Wilhelmina Kinderziekenhuis
 • Xtra Plus
 • Yorneo
 • Yunio Jeugdgezondheidszorg
 • Zorgboog
 • Zorggroep Adelante
 • Zorggroep Oude en Nieuweland
 • Zorgkantoor Midden IJssel (ENO)
 • Zozijn

Onderwijssector

 • Herman Broerenschool > speciaal (voortgezet) onderwijs
 • Merlet College > vmbo basisberoepsgerichte leerweg t/m vwo
 • Mutsaersstichting/De Wijnberg > speciaal (voortgezet) onderwijs
 • Mytylschool Uilingshof > speciaal onderwijs (TOS)
 • Openluchtschool de Recon > voor langdurig zieke kinderen
 • Stichting Kerobei/Basisschool Natuurlijk! > speciaal basisonderwijs
 • Stichting Kerobei/Basisschool De Schans > speciaal basisonderwijs

Onafhankelijk en Ongebonden

 • Amnesty International Nederland

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

 • Tolk bij individuele theorie-examens op diverse locaties in Nederland

Overig

 • Achmea Rechtsbijstand
 • a.s.r. Verzekeringsmaatschappij
 • Aviko
 • Primus Wafer Paper
 • Silicon Refractory Anchoring Systems