Tolken

De heer Aydin is werkzaam als: 
Consecutieve-, gespreks,- simultaan-, en interceptietolk

Talen:
– Nederlands <-> Turks
– Nederlands <-> Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan)
– Nederlands <-> Turkman (Irak)

De tolkenservice bestaat uit verschillende tolkdiensten waaruit u een keuze kunt maken en het best passend is bij uw situatie.
Wilt u de tolkenservice net iets anders? Geen probleem! Laat het weten, er wordt meegedacht voor een tolkoplossing op maat!

 • Telefoon
  • Bel naar 0475-580 672 of 06-8314 4103
   Een tolkdienst is 24/7 mogelijk, echter vanaf 18:00 uur na reservering.
 • Conference call
  • Met meerdere anderstalige deelnemers telefonisch spreken.
 • Video
  • Een uitkomst op momenten dat er naast verbale communicatie ook non-verbale communicatie een belangrijke rol speelt.
 • Online meeting
  • Live en virtuele meetings
 • Locatie
  • Bij een zwaar, lang of ingrijpend gesprek is het fijn om een tolk op locatie te laten komen zodat er ook, vaak cultuurafhankelijke, non-verbale communicatie gesignaleerd kan worden.

Consecutief tolken

Bij het consecutief tolken staat of zit de tolk naast de spreker en vertaalt steeds enkele zinnen. De tolk luistert naar de spreker en wacht op een pauze om vervolgens te vertalen wat hij heeft gehoord. Bij kortere berichten vertrouwt hij op zijn geheugen en bij langere passages maakt de tolk notities om de vertaling zo nauwkeurig mogelijk door te geven.

Gesprekstolk

Een gesprekstolk is doorgaans een consecutieve tolk. Het gesprek kan plaats vinden op locatie of per telefoon. De tolk is een tussenpersoon tussen enkele mensen die elkaars taal niet spreken. Hij vertaalt korte interventies van één à twee zinnen zonder aantekeningen en in beide richtingen. De gesprekstolk wordt vaak ingezet voor de communicatie tussen mensen die de Nederlandse taal niet of niet goed beheersen, denk aan zorgverleners, veelal bij gesprekken tussen arts en patiënt of in de juridische sector tussen advocaat en cliënt of overheid en scholen.

Simultaantolk

De tolk luistert naar de brontaal en vertaalt tegelijkertijd naar de doeltaal. Simultaan tolken vereist veel concentratie, een perfecte taalbeheersing en een brede algemene kennis. In tegenstelling tot bij consecutief tolken is er weinig terugkoppeling mogelijk. Als de tolk iets niet verstaat, kan hij niet met de spreker overleggen. Het is dan ook, meer dan bij andere vormen van tolken, nodig dat de tolk de talen tot in de puntjes kent en goed op de hoogte is van de terminologie in het behandelde onderwerp.

Interceptietolk

Het Openbaar Ministerie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen onder strikte voorwaarden openbare communicatienetwerken en diensten aftappen. Dit gebeurt om criminele of terroristische activiteiten te voorkomen en hiervan verdachte personen op te sporen. De tolk gaat op aanvraag van de overheid het telecommunicatieverkeer bevoegd aftappen hetgeen beluisterd of opgenomen wordt. Denk aan telefoongesprekken, SMS- en MMS-berichten, e-mails en internetverkeer zoals downloads, videogesprekken en bijdragen aan internetfora. En door personen te volgen op social media zoals Facebook, maar ook Ping en Skype af te tappen..

Een belangrijke brugfunctie

Een tolk vervult een belangrijke brugfunctie tussen twee (groepen) mensen die elkaar anders niet zouden begrijpen. Daarbij gaat het niet alleen om taal, maar ook om cultuur. Een professionele tolk zet niet alleen de ene taal in de andere taal over, maar heeft ook veel kennis van beide culturen. Dhr. Aydin verbindt zijn passie voor taal met kennis en ervaring. Die combinatie zorgt ervoor dat hij nét dat stapje harder loopt.