De onderdelen die bij de 4-delige webinar “Tolken in de Jeugdzorg” aan bod kwamen zijn:
1) Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg.
2) Tolken voor ouders en/of kinderen met een beperking binnen de jeugdzorg.
3) Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg.
4) Veiligheid binnen jeugdzorg.
Aangezien ik veelvuldig tolk in de zorgsector heb ik met de onderwerpen die in de 4 webinars behandeld zijn veelvuldig te maken. Belangrijk dus om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en weer even opgefrist te worden.