Interview Linguaan “MIJN WERKPLEK”

Interview Linguaan “MIJN WERKPLEK”
Vakblad Nederlands genootschap van tolken en vertalers (NGTV) over talen, vertalen en tolken.
www.ngtv.nl