GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA)

Vandaag vanuit huis diverse keren Azeri (Azerbeidzjan) getolkt voor GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA).
GZA heeft op vrijwel elke Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opvanglocatie een gezondheidscentrum waar de asielzoeker terecht kan voor een afspraak met een zorgprofessional zoals de doktersassistent, verpleegkundige, POH-GGZ of huisarts. Wanneer het aantal opvanglocaties verandert, verandert GZA mee. Het hoofdkantoor van GZA bevindt zich in Utrecht.

GZA zorgt voor goede zorg voor alle asielzoekers. Hierbij besteden ze extra aandacht aan taal- en cultuurverschillen, de asielprocedure, de leefsituatie en de zorgbehoefte van asielzoekers.

GZA schakelt telefonisch een tolk in als dat nodig is. Zowel bij het bellen naar de Praktijklijn, tijdens het inloopspreekuur of bij een afspraak met een zorgverlener. Iemand kan ook zelf om een tolk vragen. Zo weet eenieder zeker dat we elkaar goed begrijpen en kan er zo goed mogelijke zorg verleend worden. Een tolk is onpartijdig en mag de inhoud van het gesprek niet delen met derden.

Als u een afspraak heeft in het ziekenhuis of bij een andere zorgverlener, kunt u ook om een tolk vragen. De kosten van de tolk worden door het COA vergoed. Daarom is het belangrijk dat u uw zorgpas meeneemt, deze moet u laten zien als er een tolk wordt ingeschakeld. Het is niet mogelijk om zelf een tolk te bellen.

www.gzasielzoekers.nl/ikbenasielzoeker/praktijklijn