Mensenhandel vanuit het perspectief van politie, slachtoffer en advocatuur

Als beëdigd tolk ben ik in het register bij Wet bureau beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) te vinden. www.bureauwbtv.nl
Bepaalde diensten en instanties zijn conform artikel 28 Wbtv verplicht om tolken uit het Rbtv in te zetten. Inschrijving in het register is vijf jaar geldig, tijdens deze inschrijfduur moet voldaan worden aan een Permanente Educatie (PE) verplichting. Zo dien ik 80 PE-punten te behalen om beëdigd te kunnen blijven waarvan 20 PE-punten om mijn specialisatie als Gerechtstolk in Strafzaken te behouden. In 2020 verloopt mijn inschrijftermijn, voor mijn specialisatie heb ik inmiddels meer dan genoeg punten en ook ben ik al aardig op weg om beëdigd te kunnen blijven.

Vanavond ga ik de 1e van een 3-daagse  Webinarserie volgen, “Mensenhandel vanuit het perspectief van politie, slachtoffer en advocatuur”. Als tolk word ik bij onderzoeken naar mensenhandel/smokkel op verschillende momenten ingezet: bij opsporingsonderzoek, bij slachtofferhulp, bij juridische dienstverlening en procedures. Om iemand optimaal van dienst te kunnen zijn is het van belang dat ik als tolk de elementen van wetsartikelen bij het tolken op de juiste manier herken en interpreteer, gepast jargon ken in de vreemde taal en inzicht heb in wat mij te wachten staat binnen dit werkveld. Ik zie er naar uit, altijd weer goed om je kennis en kunde op te frissen of iets nieuws te leren.

www.comensha.nl/pagina/wat-is-het-verschil-tussen-mensenhandel-en-mensensmokkel
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenhandel-mensensmokkel