Officierszitting

Getolkt voor het Openbaar Ministerie (nader te noemen OM) bij een officierszitting op Buitenop te Roermond. Een jonge vrouw van +/- 15 jaar meldt zich bij de Officier van Justitie. Een vriendinnetje had haar moeder uitgescholden waarna zij verhit haar voordeur had ingetrapt. Ajjjj… emoties niet onder controle dus daar staat zij nu met mama aan haar zijde. Het meisje krijgt een taakstraf van 20 uur, hetgeen zij gewillig accepteert.

Het OM is de enige instantie in Nederland belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De Officier van Justitie bepaalt dan ook wie er voor de rechter moet verschijnen en wie niet. Het OM kan echter voor een groot aantal veel voorkomende strafbare feiten de verdachte zelf een transactievoorstel doen, waarmee de strafzaak wordt afgedaan. Als iemand dus op dit aanbod ingaat, hoeft diegene niet meer voor de rechter te verschijnen.

Het voorstel wordt tijdens een speciale zitting gedaan. Het is een speciale zitting omdat hierbij geen rechter aanwezig is. Bij minderjarige verdachten heet deze zitting een OTP-zitting (dit staat voor ‘Oproep Ten Parkette’), bij meerderjarige verdachten heeft men het over een TOM-zitting (dit staat voor ‘Taakstrafzitting Openbaar Ministerie’). De Officier van Justitie of een parketsecretaris doet tijdens een dergelijke zitting een strafvoorstel.

Het voorstel kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanbieden van een werkstraf of een leertraject of uit de betaling van de schade aan het slachtoffer. Het OM kan een dergelijk voorstel doen bij meerderjarige verdachten voor maximaal 120 uur werkstraf/leerstraf en alleen voor strafbare feiten waar een maximum gevangenisstraf op staat van minder dan 6 jaar.

Bij de OTP (minderjarigen) geldt een maximale taakstraf van 60 uren. Als de Officier van Justitie eigenlijk vindt dat iemand een hogere straf verdient, dan zal hij de zaak alsnog aan de strafrechter moeten voorleggen. Hij zal de opgeroepen persoon dan niet uitnodigen voor een OTP/TOM-zitting.