Taalproblemen op het spreekuur.

Woensdag, 17-05-2017 / 22.00 uur / NPO2 Sinds 2012 is de vergoeding voor de inzet van tolken bij zorgverleners zoals tandartsen en psychologen afgeschaft. Alleen voor huisartsen geldt dat een erkende asielzoeker in het eerste halfjaar een budget heeft om een tolk te krijgen op het spreekuur. Die regeling levert grote problemen op, zegt artsenfederatie KNMG die wil dat de regeling ook gaat gelden voor andere andere zorgverleners, zoals tandartsen en verloskundigen en artsen in de geestelijke gezondheidszorg.

In Nieuwsuur meer over de problemen die ontstaan door de beperkte tolkenvergoeding.
http://nos.nl/uitzending/nieuwsuur.htlm
Het item start op 30:35 min.

TVCN.NL